Børneattester
 
Loven kræver at alle idrætsforeninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år. 
 
I SGF indhenter vi børneattester på ALLE trænere/ledere over 15 år. Vi skal indhente en børneattest ved ansættelsen af en træner/leder.
Ansøgning til børneattester kan hentes her 
 
Du kan læse om vores regler i pjecen om SGF børneattester.
 
Loven håndteres, som følger:
 
De enkelte afdelinger er ansvarlige for at  indhente børneattesterne for deres trænere/ledere. 
  • Når en træner/leder ansættes, sendes besked til formand@soeften-gf.dk med navn, adresse, cpr.nr. og afdeling.
  • Den pågældende person skal have en digital postkasse.
  • Foreningen bestiller digitalt en børneattest hos politiet. Samtidig sendes en anmodning om samtykke til den pågældende persons digitale postkasse.
  • Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til foreningen.