Grundet Covid-19 restriktionerne flyttes vores generalforsamling

Søften Gymnastikforening afholder

 
Fredag d. 9. april kl. 18.00
 
i Søften Kultur- og Idrætscenter.

 

Ordinær generalforsamling
 
Dagsorden

           1. Valg af dirigent

   2. Godkendelse af formandens beretning
   3. Godkendelse af regnskab
   4. Beretning fra afdelingerne
   5. Behandling af indkomne forslag
   6. Orientering om fremtidige aktiviteter i hovedforeningens regi
   7. Godkendelse af budget
   8. Valg af
         a) Medlemmer til forretningsudvalg (minimum 3 personer)
         b) 2 suppleanter til forretningsudvalget
         c) 2 kritiske revisorer
         d) 1 revisorsuppleant
   9. Eventuelt