SGF har igennem DGI og DIF har tegnet en kollektiv forsikringsaftale - kaldet Idrættens Forsikringer.

Arbejdsskadeforsikring

Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF. Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker erstatningsansvar som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.

Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.

Rejseforsikring

Forsikringen dækker under rejse til arrangementer overalt i Verden UDENFOR Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.

Alle der rejser i Idrættens interesse er omfattet af forsikringen – dvs. idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet.

Psykologisk krisehjælp

Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i Verden.