Søften Gymnastikforening afholder
 
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00
 
i Søften Kultur- og Idrætscenter.

 

Ekstraordinær generalforsamling
 
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Vedtægtsændring
  3. Valg af enten de oprindelige vedtægters §6 stk. 6 nr. 8, punkt a) til d) eller de nye vedtægters §6 stk. 6 nr. 8, punkt a).
  4. Eventuelt